Palety drewniane a normy jakości - jakie są najważniejsze parametry techniczne palet i jak je sprawdzać?

Palety drewniane są nieodzownym elementem transportu i magazynowania towarów na całym świecie. Ich jakość i wytrzymałość mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa przewożonych ładunków. W artykule przedstawiamy najważniejsze parametry techniczne palet oraz metody ich sprawdzania.

 

Normy jakościowe palet drewnianych

W Polsce obowiązują normy jakościowe oparte na międzynarodowych standardach, takich jak Euro-palety (EPAL) czy palety amerykańskie (GMA). Normy te określają wymagania dotyczące materiałów, konstrukcji oraz wymiarów palet. Warto zwrócić uwagę na normę PN-D 94001, która precyzuje wymagania dla palet drewnianych stosowanych w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym. Palety muszą być wykonane z drewna odpowiedniej jakości, wolnego od szkodników i pleśni, a ich konstrukcja powinna zapewniać odpowiednią wytrzymałość oraz stabilność ładunku.

 

Parametry techniczne palet

Jednym z kluczowych parametrów technicznych palet drewnianych jest ich nośność, czyli maksymalna masa ładunku, jaki mogą unieść. Nośność palet zależy od ich konstrukcji oraz jakości użytego drewna. Ważnym elementem są również wymiary palet, które muszą być dostosowane do wymogów transportowych oraz magazynowych. Standardowe wymiary Euro-palety to 1200x800 mm, natomiast palety amerykańskie mają wymiary 1219x1016 mm. Ponadto, palety przemysłowe powinny być wyposażone w odpowiednie otwory i przestrzenie umożliwiające ich łatwe przenoszenie za pomocą wózków widłowych czy paletyzatorów.

 

Kontrola jakości palet

Sprawdzenie jakości palet drewnianych polega na ocenie ich zgodności z obowiązującymi normami jakościowymi. Kontrola może być przeprowadzana przez producenta palet, odbiorcę towarów lub specjalistyczne firmy kontrolujące. Podczas kontroli sprawdza się m.in. rodzaj i jakość drewna, wymiary palet, ich nośność oraz stan techniczny (np. uszkodzenia, pęknięcia). W przypadku palet EPAL istnieje także system certyfikacji, który gwarantuje ich wysoką jakość i zgodność z normami. Palety certyfikowane są oznaczone specjalnym znakiem EPAL oraz numerem licencyjnym.